| O projekcie | Zasady uczestnictwa | Aktualności | Galeria | Harmonogram | Moje konto |     » Rejestracja
login / e-mail:
hasło:

 

Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce to projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Projekt realizowany jest na terenie całej Polski. Działania skierowane są do członków, pracowników i współpracowników Organizacji Pozarządowych.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy, umiejętności i jakości w zakresie aplikowania o środki w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Nasze działania zostaną zrealizowane we współpracy z Punktami Informacyjnymi 

o Funduszach Europejskich z poszczególnych województw.

W ramach projektu zostaną zorganizowane: 

a)      32 seminaria informacyjne, - zdjęcia z nich możesz zobaczyć tutaj (KLIK)

Zorganizujemy w każdym województwie 2 seminaria. Czas trwania każde po 8 godz. Liczba uczestników jednego: ok. 50 osób. Podczas seminariów będą przedstawiane przykłady dobrych praktyk, z naciskiem na ich użyteczność i możliwość multiplikowania. Prowadzone będą także działania informacyjne na temat źródeł informacji o funduszach europejskich. Seminaria obejmą przede wszystkim zagadnienia ogólne, przekrojowe. Nacisk położony zostanie na tematykę budowania partnerstw, współpracy i sieciowania. 

Seminaria będą złożone z 2 części:

  •  Pierwsza –  oparta na tradycyjnej metodzie przekazywania informacji większym grupom – prezentacje, wykłady, uatrakcyjnione poprzez prezentacje multimedialne, filmiki. Wykłady prowadzone podczas seminariów będą wykorzystywały interakcje między uczestnikami (elementy pracy z dużymi grupami) oraz działania peer to peer.
  •  Druga –  metody aktywne, dyskusje, analizy przypadków, etc.

b)     112 warsztatów stacjonarnych - zdjęcia z nich możesz zobaczyć tutaj (KLIK)

Zorganizujemy po 7 warsztatów w każdym województwie. Liczba uczestników jednego warsztatu: ok. 15 osób.  Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi, praca w grupach pod przewodnictwem trenera – eksperta. Warsztaty skierowane będą do osób, które mają zamiar aplikować o środki z funduszy europejskich oraz do osób, które do tej pory nie aplikowały lub poniosły porażkę w tym procesie.     

c)      24 webinaria - które możesz odsłuchac tutaj (KLIK)

Webinaria – wykłady online – w czasie rzeczywistym – możliwość wysłuchania wykładu wraz z prezentacją / pokazem materiałów oraz z możliwością kontaktu z ekspertem prowadzącym.  Webinaria prowadzone przy użyciu odpowiedniego, sprawdzonego narzędzia. Czas trwania webinarium – 1 godz., plus czas na pytania i odpowiedzi uczestników.

 Webinaria będą nagrywane i udostępniane jako pliki do obejrzenia i odsłuchania na platformie. W razie potrzeby sygnalizowanej przez uczestników będą przygotowane webinaria specyficzne dla konkretnego województwa. Przed webinarium będzie czuwał moderator pod wskazanym e-mailem, Skypem i telefonem, aby wesprzeć technicznie osoby, które mogą mieć trudności z zalogowaniem.

d)     szkolenia e-learningowe, obejmujące 32 godziny nauki

(Pierwszy kurs, Drugi kurs, Trzeci kurs, Czwarty kurs)

W ramach ścieżki edukacyjnej zorganizujemy szkolenia e-learningowe, trwające 4 tygodnie, ogółem 32 godzin nauki. Szkolenie będzie zintegrowane z webinariami i ma na celu zachęcenie do uczestniczenia w webinarium tematycznym. Moderator będzie wspierał interaktywność kursu i aktywność uczestników. Będzie jednocześnie monitorował aktywność i kierował do innych form wsparcia, jeśli potrzeba  (doradcy). Treści szkolenia będą tworzone w sposób przystępny. Oprócz tekstów autorskich, eksperci bazować będą i odsyłać do wytycznych, poradników, ulotek, broszur i innych wydawnictw publikowanych przez Ministerstwo Rozwoju czy instytucje wdrażające fundusze europejskie. W trakcie trwania kursu,  osoba uczestnicząca będzie otrzymywała wytyczne do pracy z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, tekstów – prezentacji, materiałów dodatkowych materiałów z projektu oraz linków do źródeł informacji o innych funduszach. 

e)      doradztwo indywidualne (wymagany kontakt bezpośredni z organizatorami)

Ponadto zostanie przeprowadzone doradztwo indywidualne.  W ramach projektu doradcy będą dostępni poprzez e-mail, czat/forum, telefon oraz Skype. Przewidujemy zrealizowanie średnio 30 godzin wsparcia na region.  Doradztwo zostanie uruchomione razem z seminariami dla konkretnego województwa. Pytania będą zgłaszane poprzez platformę lub e-mailowo do konkretnego trenera/eksperta. 

f)      fora dyskusyjne / wymiany doświadczeń, 

W ramach platformy będą dostępne fora ogólne o funduszach europejskich i projekcie, fora poszczególnych grup szkoleniowych (moderowane przez Opiekuna/Moderatora) oraz fora z pytaniami z doradztwa – w razie potrzeb dla konkretnych województw – rodzaj zebranych FAQ.  Ponadto – grupa zamknięta na Facebooku.

g)      newsletter edukacyjny, numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Realizacja projektu i w/w działań to pierwsze zakrojone na tak szeroką skalę działanie informacyjne skierowane do sektora NGO’s w Polsce dotyczące perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Oraz artykuły eksperckie.


 
Towarzystwo Amicus
15-889 Białystok, ul. Brukowa 28 lok. 8
tel./fax. 85 653 77 53
www.towarzystwoamicus.pl
 

Towarzystwo Amicus     ul. Brukowa 28 lok 8, 15-889 Białystok     biuro@ckngo.pl


Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przyznanych w wyniku konkursu dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020