| O projekcie | Zasady uczestnictwa | Aktualności | Galeria | Harmonogram | Moje konto |     » Rejestracja
login / e-mail:
hasło:

Aktualności


2016-10-27

08-09.11 Szkolenie i warsztaty w Lublinie

 

Zapraszamy do Lublina w dniach 08-09 listopada na wydarzenie edukacyjne:


Włącz się do gry!
Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych

 


Na szkolenie zapisać się mogą osoby, które zarejestrowały się na naszej platformie (należy kliknąć w rejestrację u góry ekranu).


Szkolenie oraz warsztaty tematyczne odbywać się będą w Lublinie od 9.30 do 16.30. Miejsce szkolenia: Inkubator Technologiczny w Lublinie, ul. Frezerów 3.
 

Podczas szkolenia (w dniu 08.11) proponujemy przegląd programów operacyjnych pod kątem dostępności dla organizacji pozarządowych, informacje dotyczące zmian w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013, oraz przykłady przedsięwzięć realizowanych przez trzeci sektor w obecnej perspektywie. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Departamentu EFS oraz Punktów Informacyjnych FE dostarczą najbardziej aktualnych informacji nt. planowanych konkursów.

 

Warsztaty (w dniu 09.11), odbywają się równolegle w dwóch grupach: 

- Projekty edukacyjne (gr. I)
- Wsparcie dla grup defaworyzowych (gr. II)

Warsztaty to spotkanie w mniejszej grupie, praca metodami aktywnymi, możliwość dogłębnego omówienia tematu, skonsultowania własnej koncepcji projektu, wymiany doświadczeń z innymi osobami uczestniczącym w warsztacie.

 

Istnieje możliwość zapisania się na konsultacje indywidualne, które odbędą się po zakończonym seminarium/warsztacie!

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt: rekrutacja@ckngo.pl

 


 Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM

 

 

Dzień I Szkolenie  - 8 listopada 2016 – 9.30-16.30

9.00-9.30

Rejestracja

9.30 - 12.45

 

 

 • Przywitanie i prezentacja projektu
 • wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu EFS 
 • Co nowego w funduszach czyli ...kluczowe informacje na temat funkcjonowania aktualnej perspektywy oraz programów operacyjnych  2014 -2020, wymogi konkursowe  
 • Co możemy zrobić czyli ...przegląd programów operacyjnych pod kątem możliwości dla organizacji pozarządowych realizacji przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Gdzie i jak szukać  aby znaleźć czyli...dostępne źródła informacji  - wystąpienie Punktu Informacyjnego FE
 • Razem czy osobno czyli ...o projektach partnerskich

 

12.45 - 13.30

 przerwa na lunch

 

13.30 - 16.15

w trakcie przerwa kawowa

 • Rodzaje i typy przedsięwzięć, jakie  mogą realizować NGO w ramach Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 (tutaj także info o dokumentach: SZOOP)
 • Na co i za ile czyli ...jakie wydatki i na jakich zasadach mogą zostać rozliczone w realizowanych projektach
 •  

16.15-16.30

 • Zakończenie szkolenia – podsumowanie

 

Warsztat nr I

Projekty edukacyjne

 

Warsztat nr II

Projekty dla grup defaworyzowanych

 

9.00-9.30 Rejestracja

9.30 – 12.30 - I sesja warsztatowa

 

 • Informacja nt możliwości sfinansowania danego rodzaju przedsięwzięcia
 • Omówienie założeń najbliższego konkursu dotyczącego danego obszaru
 • Case study dotyczący danego obszaru

 

 • Poszukiwanie źródeł wsparcia dla poszczególnych grup defaworyzowanych

- Standardowe i innowacyjne działania wspomagające

- Studium przypadku projektu wspierającego

 

 

12.30-13.15       przerwa na lunch

 

13.15 – 16.30 - II i III sesja warsztatowa (w trakcie przerwa kawowa)

 • Opracowanie przykładowego, uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego
 • Prezentacja i analiza założeń projektów przez uczestników
 • Omówienie wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków
 • Zakończenie warsztatu, podsumowanie

 

 • Opracowanie przykładowego, uproszczonego wniosku o dofinansowanie działań na rzecz przedstawicieli grup defaworyzowanych
 • Ocena i omówienie wniosków przygotowanych w podgrupach szkoleniowych
 • Zakończenie warsztatu i podsumowanie

 

 

Możliwość skorzystania z doradztwa, lub umówienia się na doradztwo w innym terminie.


Towarzystwo Amicus     ul. Brukowa 28 lok 8, 15-889 Białystok     biuro@ckngo.pl


Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przyznanych w wyniku konkursu dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020